Знаки сервісу

6.8 Телефон

6.8 "Телефон"
6.8

Знак 6.8 "Телефон" інформує учасників дорожнього руху про розташування телефону.

Знак 6.8 "Телефон"

Назад 6.7.3. Автозаправна станція
Всі знаки групи
Вперед 6.9. Пункт довідкової служби